صفحة تخست\ بیانیه ها

صادقون حمله به اساتید دانشگاه بغداد را محکوم کرده و خواستار تحقیقات شفاف در این زمینه است.

امروز جمعه، بلوک پارلمانی صادقون حمله روز گذشته نیروهای امنیتی به اساتید دانشگاه بغداد را پیشینه ای خطرناک دانست که خطر بزرگی را که آینده کشور را تهدید می کند، پیش بینی می کند.

 ضمن اینکه خواستار بررسی همه جانبه و شفاف شرایط این حادثه شد این بلوك در بیانیه‌ای اعلام کرد: شایستگان ، نخبگان علمی و اساتید دانشگاه، ستون اصلی نهضت کشور هستند و برجسته‌ترین نقش را در پیشرفت، همگامی با توسعه علمی و ارتقای جایگاه عراق در بین کشورها دارند.آنچه در صبح روز پنجشنبه 14 آوریل 2022 رخ داد، حمله آشکار و غیرموجه به نخبگان استادان دانشگاه بغداد، کارکنان آن و کارکنان وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی توسط نیروی امنیتی مستقر در مقابل ساختمان دانشگاه بغداد یک سابقه خطرناک است و خطر بزرگی را پیش‌بینی می‌کند که آینده ملتو كارمندهاى كه امور آن را تمشيت ميكنند تهدید می‌کند،  و جلوه‌گر نقض مقدسات است که شایسته بوسیدن دست است، نه اينكه مورد بى حرمتى شود
 
در این بیانیه از دولت و مقامات ذیربط خواسته شده است تا تحقیقات جامع و شفافی را در مورد آنچه که با موضع  استادان دانشگاه بغداد روی داده آغاز کنند.
ارجاع افراد مقصربه دادگاه مربوطه؛ برای گرفتن مجازات عادلانه آنها و عذرخواهی رسمی از اساتید و کارمندان دانشگاه بغدادبه عمل آید.در این بیانیه همچنین بر لزوم «تطبیق خواسته های برحق معلمان که در قانون اساسی و قانون تضمین شده است، بدون تعلل و  اهمال » تاکید شده است.
 
و تاکید کرد که بلوک پارلمانی صادقون این موضوع را از طریق نقش پارلمانی تحسین شده خود در نظارت و پاسخگویی پیگیری خواهد کرد.