صفحة تخست\ اخبار سیاسی

طليباوی: هر کس علیه خون جوانان ما تحریک می کند باید پاسخگو باشد

جواد طليباوی با تاکید بر اینکه خون بی گناهان نمی تواند بهایی برای منافع شخصی و سیاسی باشد، تاکید کرد: کسانی که به خونریزی دامن می زنند باید پاسخگو باشند.
 
الطليباوی امروز پنجشنبه در توییتر خود نوشت وكه و گفت: «خون بیگناهان نمی تواند بهایی برای منافع شخصی و سیاسی باشد» و تأکید کرد که «کسانی که علیه خون جوانان ما تحریک می کنند باید باشند. پاسخگو بود."
 
وی افزود: ما عفى الله عن ما سلف را برای موارد فوق رد می کنیم و هر فردی که مرتکب خطا شده است باید به اشتباه خود اعتراف و عذرخواهی کرده و عواقب قانونی آن را متحمل شود.
 
الطليباوی افزود: «معاملات سیاسی بدون احقاق حق نمی تواند به این صورت بگذرد و این قاعده ای است که برای همه جاری است».