صفحة تخست\ اخبار سیاسی

العبادی: توافق چین می تواند اقتصاد عراق را احیا کند

سالم عبادی، یکی از اعضای دفتر سیاسی عصائب اهل الحق، امروز سه‌شنبه از اطراف‌ ممانعت از توافق چین و پروژه ابریشم  فاش کرد.

 با اشاره به اینکه توافق چین قادر به احیای اقتصاد عراق است.
 
عبادی در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: قطعاً کسی كه پشت مانع توافق چین و عراق و پروژه ابریشم از طریق عراق است. در درجه اول  طرف آمریکایی است

وی خاطرنشان کرد: دولت آمریکا با اطمینان می‌داند که حرکت به سمت چین ضربه‌ای به منافع و جاه‌طلبی‌های این کشور در عراق است.

از این رو، با تمام قوا تلاش می کند از یک سو با اعمال فشار بر برخی احزاب سیاسی در داخل عراق، مانع از اجرای چنین پروژه هایی شود.و از سوی دیگر فشار بر دولت عراق که تابع تصمیمات آن است.

بنابراین، این خواسته همچنان یک خواسته عراقی است که می تواند عراق را از واقعیت بد اقتصادی آن نجات دهد و رهایی بخشد.

او توضیح داد که "توافق چین می تواند اقتصاد عراق را احیا کند. پیوند دادن جاده ابریشم (ارتباط عراق با جاده ابریشم) اگر اتفاق بیفتد یک چشم انداز اقتصادی روشن است، اما این مسئله همچنان آزمونی برای تصمیم مستقل عراق و دیدگاه مستقلی است که به منافع عالی عراق اختصاص دارد و آزمونی واقعی برای همه خیرین در عراق در اثبات میهن پرستی خود برای امرار واجرای كردن  چنین پروژه هایی است.