صفحة تخست\ اخبار سیاسی

عبدالحسین از سکوت دولت در قبال تخلفات جاری کویت انتقاد می کند

احمد عبدالحسین یکی از اعضای دفتر سیاسی جنبش عصائب اهل الحق روز پنجشنبه سکوت دولت موقت در قبال تخلفات کویتی را  نشانه رضایت دانست و نشان می دهد که تخلفات کویتی موردی قابل حساب است.سکوت دولت موقت در قبال سوء استفاده های کویتی ها را نشان از رضایت دانست و خاطرنشان کرد که تخلفات کویتی ها موردی است که باید به آن رسیدگی شود.
 
عبدالحسین در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «موضع دولت موقت به ریاست مصطفی الکاظمی با تخلفات کویت مطابقت دارد».

وی افزود: سکوت دولت در قبال تجاوزات نمایندگان مجلس ملی کویت نسبت به عراق و مردم آن، نشانه رضایت است.
 
وی با اشاره به اینکه گارد ساحلی کویت نقش منفی در قبال صیادان عراقی ایفا می کند، بر لزوم انجام وظیفه دولت موقت و عدم اجازه هرگونه تخلف علیه عراق و مردم آن تاکید کرد.