صفحة تخست\ دبيركل

دیدار شیخ قیس الخزعلی با هیئتی از اساتید و كارمندان دانشگاه بغداد

دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق جناب شیخ قیس خزعلی امروز دوشنبه در دفتر خود در بغداد از هیئتی متشکل از اساتید و كارمندان دانشگاه بغداد استقبال کرد.

این هیئت به جناب شیخ خزعلی در مورد جزییات شکایات اخیر خود به دلیل محرومیت از زمین مسکونی که به عنوان مسکن استادان و کارمندان دانشگاه بغداد در جاده فرودگاه واقع شده است اطلاع رسانى كردند ، و ابراز امیدواری کردند که از طرف يشان با آنها و پرونده آنها برای بازپس گیری حق مسروقه آنها مطابق با چارچوب های قانونی و قضایی مداخله شود.

در همین حال، شیخ خزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل حق ، درک و حمایت کامل خود را از مطالبات برحق هیئت و حمایت از بهبودی آنها با تمام طرق قانونی را اعلام کرد.