صفحة تخست\ توییت ها

فیحان در توییت خود توضیح می دهد که در جلسه کمیته مالی در مورد قانون امنیت غذایی چه اتفاقی افتاده است

عدنان فیحان، رئیس بلوک پارلمانی صادقون، روز چهارشنبه جزئیات جلسه کمیته مالی پارلمان درباره قانون فوری حمایت از امنیت و توسعه غذایی را اعلام کرد .

فیحان در توییتی در توییتر گفتدر جلسه کمیته مالی در خصوص قانون فوری حمایت از امنیت و توسعه غذایی شرکت کردیم، بحث های شدید و صریح از جمله موضوع حق ارسال قوانین توسط دولت موقت مطرح شد.

فیحان خاطرنشان کرد: تصمیم گیری در مورد ارسال قوانین توسط دولت موقت به پارلمان در صلاحیت دادگاه فدرال به عنوان  مرجع صالح برای تصمیم گیری در مورد این صلاحیت .
 
فیحان بر لزوم دفع وفور مالی موجود در اثر افزایش قیمت نفت با توجه به نیازهای ضروری و فوری که زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد و مشخص و تحت نظارت کمیته های نظارتی  براى  جلوگیری از فساد و افزایش رنج شهروندان.، تاکید کرد.
 
 
فیحان خاطرنشان کرد: در این دیدار بر چند نکته تاکید شد که مهمترین آنها :
 
1-تعیین مقادیر مورد نیاز برای خرید محصولات استراتژیک کشاورزی با توجه به نیازهای استراتژیک مورد نیاز کشور و استانداردها و قیمت های رقابتی شناخته شده جهانی.

2- تعیین مبالغ مورد نیاز جهت تامین اقلام کارت سهمیه و تعیین تعداد اقلام ماهیانه و هزینه  هر یک از اقلام  کارت سهمیه.

3- تعیین مبالغ مورد نیاز جهت خرید داروها و مواد پزشکی لازم.

4- رفع کم آبی، حمایت از کشاورزان  با کود و سم و پرداخت حقوق معوقه.

5- افزایش مبالغ وام های حمایتی اجتماعی و عملیاتی به هدف ایجاد فرصت شغلی برای بیکاران.

6- تعیین مبالغ مورد نیاز برای تکمیل پروژه های عقب مانده ای که در بخش های آموزشی (مدارس) و بهداشتی (بیمارستانی) پیشرفت بالایی دارند.و  پروژه‌های جاده‌های وزارتخانه‌ای عقب افتاده که به جاده‌های مرگ  که جان مردم را می‌برند تبدیل شده‌اند.