صفحة تخست\ توییت ها

فیحان خواستار واگذاری اجرای بندر فاو به شرکت های معتبر و فسخ قرارداد شرکت ضعيف است

عدنان فیحان، رئیس بلوک پارلمانی صادقون، از همه نیروهای سیاسی و مسؤولان  کشور خواست تا برای تحقق خواسته های توده ها برای اجرای بندر فاو و پیوستن به پروژه جاده ابریشم، مسئولیت های خود را بر عهده بگیرند.
 
 
فیحان در توییتی از طریق "توئیتر"، بندر فاو و جاده ابریشم را نشان دهنده امید عراق برای ساختن حال و تامین آینده نسل ها دانست.فیحان از مسؤولين  کشور، رؤساى  نیروهای سیاسی و نمایندگان پارلمان عراق خواست تا مسئولیت های قانونی، شرعی و اخلاقی خود را برای تحقق خواسته توده هایی که امروز در استان بصره برای مطالبه اجرای پروژه  (فاو بزرگ - جاده ابریشم) تجمع کردند، بر عهده بگیرند.
 
فیحان همچنین بر لزوم پایان دادن به آنچه  آن را مضحکه عقد قرارداد با شرکت  ضعيف توصیف کرد و جایگزینی آن با شرکت های معتبر جهانی به دور از منافع شخصی و حزبی و خرید وجدان ها و وفاداری به کشورهای دیگر  تاکید کرد.