صفحة تخست\ توییت ها

شیخ خزعلی: امنیت غذایی به معنای وضع قانونی نیست که شامل موادی باشد که درهای فساد را باز کند

دبیرکل جنبش عصائب اهل حق جناب شیخ قیس خزعلی روز شنبه بر لزوم بهره گیری از توانمندی های دولت برای تامین امنیت غذایی مردم تاکید  کرد ولى به شرط اینکه این امر به دور از وضع قوانینی باشد که درهای فساد را باز کند.
 
جناب شیخ خزعلی در توییتی در توییتر نوشتقاعده می گوید: ضرورت ها به اندازه اش حساب مي شوند . موضوع امنیت غذایی مردم ما یک ضرورت است و باید از توانمندی های دولت برای آن استفاده کرد، به ویژه با توجه به وفور مالی که اکنون وجود دارد.
 
معظم له اشاره کردند به اینکه امنیت غذایی کشور به معنای وضع قانونی نیست که شامل موادی باشد که درهای فساد را به روی صاحبان فساد باز کرد