صفحة تخست\ توییت ها

سعدی از کاظمی خواست موضع خود را درباره مشارکت در نشست كشورهاى خلیج و آمریکا در عربستان سعودی اعلام کند

سعد سعدی، عضو دفتر سیاسی جنبش عصائب اهل الحق، روز جمعه اعلام کرد مشارکت مصطفی کاظمی، نخست وزیر موقت، در کنفرانس عادی سازی عربستان،  وی را به دلیل نقض قانون جرم انگاری عادی سازی مصوب مجلس، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
سعدی در توییتی در توییتر گفت:پارلمان عراق قانونی را تصویب کرد که عادی سازی با رژیم صهیونیستی را جرم  می شمارد و شرکت کاظمی در کنفرانس عادی سازی عربستان سعودی، وی را مشمول پیگرد قانونی  می کند.
سعدی افزود: کاظمی باید موضع خود را در مورد مشارکت در نشست کشورهای خلیج  و آمریکا که از سوی سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در اواسط جولای آینده فراخوانده شده است، به طور شفاف و رسمی اعلام کند.