صفحة تخست\ اخبار سیاسی

سعدی: روزهای آینده شاهد گفتگوهای عمیق و جدی برای خروج از انسداد سیاسی خواهیم بود

سعد سعدی، عضو دفتر سیاسی جنبش عصائب اهل حق، تأكید کرد که چارچوب هماهنگى پیام های مثبتی از ائتلاف حاكميت و همچنین حزب دمکرات کردستان برای خروج از انسداد سیاسی و توافق بر سر تشکیل دولت جدید دریافت کرده است.
 
سعدی گفت: «حزب دمکرات کمیته مذاکره‌ای متشکل از فواد حسین، بنكين ریکانی و غيره را مأمور کرد تا با چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت مذاکره کنند و ائتلاف حاکمیت نیز در حال مذاکره با چارچوب در همین زمینه است. "

وی افزود: چند روز آینده شاهد گفت‌وگوهای عمیق و جدی برای خروج از بن‌بست سیاسی فعلی و رفتن به سمت توافق بر سر دولت جدید و نحوه تشکیل آن خواهیم بود.
 
 وی خاطرنشان کرد: «چارچوب هماهنگی به روی همه شرکا و احزاب سیاسی در ائتلاف حاکمیت و حزب دمکرات کردستان باز است، علاوه بر این که پیام‌های مثبتی وجود دارد که به چارچوب هماهنگی رسیده است.   

روند سیاسی در روزهای آتی پس از گفت‌وگوهای سازنده و واقعی برای تشکیل دولت خدمت ملی شاهد تحولی در بحران خواهد بود