صفحة تخست\ دبيركل

شیخ خزعلی بر حمایت خود از مردم سنجار و رد حملات ترکیه به خاک عراق تاكید کرد

دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق جناب شیخ قیس خزعلی در دفتر خود در بغداد از هیئتی از مردم شهر سنجار استقبال کرد.
 
این هیئت شرح مفصلی از مصائب ساکنان شهر به دلیل فشارهایی که مدتی است به آنها وارد ميشودرا به جناب شیخ خزعلی ارائه کردند.
  
به ویژه درگیری های نیروهای سیاسی محيطشان در شمال عراق و پیامدهای منفی آن بر امنیت و ثبات آنها و سکوت حکومتی که پس از تکرار بیش از یک بار تعرض های ترکیه در اراضی عراق اعمال شداست.

این هیئت خطاب به شیخ خزعلی گفت: (ما می خواستیم با شما ملاقات کنیم و مشکلات مردم و شهرمان را باشما مطرح کنیم  زیرا ما شما را مرد عمل یافتیم نه حرف بنابراین، ما خواستار مداخله شما برای فشار برای یافتن راه حلی هستیم که به رنج مردم ما در سنجار پایان دهد ,  ما از شما می‌خواهیم نیرویی را از حشد شعبى تامین کنيد که بتواند از سنجار دفاع کند، و از تلاش‌ها برای تغییر جمعیتی جلوگیری کند و بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان را تسهیل کند.

زیرا در سران و مجاهدان حشد شعبى ، غيرت و شور و شعف بر سرتاسر سرزمین عراق را دیدیم. و شاهديم كه آنها قصد دیگری ندارند.

شیخ خزعلی نیز به نوبه خود به برادران از اهالى شهر سنجار و هیئت همراه آنها خوش آمد گفت و وتاكيد كرد با مصائب آنها هم درد است و حمایت همه جانبه از خواسته های آنها را اعلام ميكند  و به صورتقاطعانه حملات ترکیه به اراضی عراق را رد ميكند.

وبر ضرورت بازگشت آوارگان از مردم شهر و فرقه های مختلف آنها، برای تامین امنیت و ثبات کامل آنها و عدم دستکاری در ترکیب جمعیتی شهر سنجار یا هر شهر دیگر عراق تاكيد كرد.