صفحة تخست\ اخبار سیاسی

سعدی خواستار پایان انسداد سیاسی و وحدت مواضع برای تشکیل دولت خدمات شد

سعد سعدی، عضو دفتر سیاسی جنبش عصائب اهل الحق، امروز چهارشنبه خواستار رفع انسداد سیاسی و وحدت مواضع برای تشکیل دولت خدماتی شد.

سعدی در گفت‌وگوی مطبوعاتی گفت: منصب نایب رئیس اول مجلس بر اساس عرف سیاسی موجود، از سهم شیعه خواهد بود.ولى  صحبت در مورد اينكه دقيقاً سهم چه کسی خوهد بود ، زود تلقی می شود.

وی افزود: نکته مهم در این مرحله وحدت دیدگاه ها و تبلور یک موضع واحد برای تشکیل دولت خدمات ملی، خروج کشور از گلوگاه و پایان دادن به وضعیت انسداد سیاسی است.

وی بر لزوم "اجماع در این موضع" تاکید کرد.