صفحة تخست\ دبيركل

دیدار شیخ خزعلی با دانش آموختگان طرح حمايت از فرزندان مجاهد در بهشت شهدای برادران زینب(س)

دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق جناب شیخ قیس خزعلی با حضور در جشن فارغ التحصيلى دانش آموختگان جوان در پروژه حمایت از فرزندان مجاهد خواستار توجه به خانواده های مجاهدین و فرزندان آنان با هدف فرهنگ سازى و تربیت  نسل حامل رسالت خوش آتیه شد.
 
در بیانیه دفتر شیخ خزعلی آمده است: شیخ قیس الخزعلی دیروز جمعه با دانش آموختگان طرح حمایت از فرزندان مجاهد در بهشت شهدای برادران زینب(س) نجف دیدار کرد.

اينديدار پس از آن که شیخ خزعلی پرونده حمایت از فرزندان مجاهد را راه اندازی کرد که یک پروژه (تفریحی فرهنگی) در سراسر عراق برای توسعه و ایجاد توانمندی های فرهنگی و فکری فرزندان جنبش است رخ داد .
 
این بیانیه می افزاید: «شیخ خزعلی خواستار توجه بیشتر به این مقوله شد، زیرا این گروه نمایانگر ساختن یک نسل حامل رسالت امیدوارکننده است».
 
به نوبه خود، شیخ ضیاء بصری، مدیر اداره رفاه فرزندان مجاهدین، از شیخ خزعلی "به دلیل علاقه، عنایت و حمایت عالى و نامحدودش از جوانان اهل حق" تشکر کرد.

 قابل ذکر است که طرح حمایت از فرزندان مجاهدین پیش از این توسط دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق شیخ قیس خزعلی در استان های بغداد و نجف برای آموزش و فارغ التحصیلی یک نسل حامل رسالت  امیدوارکننده برگزار شده بود.