صفحة تخست\ اخبار سیاسی

سعدی: نیروهای سیاسی برای تشکیل دولت وارد مرحله گفتگو شده اند

سعد سعدی، عضو دفتر سیاسی جنبش عصائب اهل الحق، روز شنبه فاش کرد که نیروهای سیاسی برای تشکیل دولت وارد مرحله گفت وگو شده اند.


وی در عین حال تاکید کرد که چارچوب شیعه نماینده بزرگترین بلوک است و نامزدی نخست وزیر حق بزرگترین جزء است.
 
سعدی طی گفت‌وگوی تلویزیونی خواستار بازگرداندن اعتماد به روند سیاسی با تبدیل تهدید آن به فرصتی برای پر کردن خلأها شد و این نشان می‌دهد که اراده واقعی طرف‌ها برای پایان دادن به انسداد و تشکیل دولتى  خدماتى وجود دارد.

سعدی با اشاره به اینکه چارچوب شیعی منتظر موافقت نیروهای کرد بر سر موضع رئیس جمهوری است، بر وجود اجماع احزاب کردی و اتحاد حاکمیت با چارچوب شیعی تاکید کرد.
 
وی با اشاره به اینکه چارچوب شیعه منسجم و برنامه آن برای رفع خلأها و بحران های ناشی از دولت الکاظمی یکپارچه است، خاطرنشان کرد: تغییر نرخ دلار از دستور کار نیروهای چارچوبی برای ايجاد حالت تعادل است.
 
وی افزود: مرحله بعدی عاری از تعارف هاى سیاسی است و با هدف ارائه خدمات به دور از وابستگی های حزبی، فرد مناسبی برای ریاست دولت انتخاب می شود.