صفحة تخست\ اخبار سیاسی

درراستاى انعقاد کنفرانس ریاض... سلطانی: قول ميدهد که کاظمی را در مجلس استجواب کند.

سهیله سلطانی نماینده مجلس از بلوك  صادقون روز پنجشنبه تاكید کرد: که کنفرانس ریاض، در صورت اثبات بحث عادی سازی، مصطفی کاظمی، نخست وزیر موقت را در داخل پارلمان به استجواب خواهد رساند.

با اشاره به ايکه قانون عادی سازی معامله با نهاد اسرائیلی به هر نحوی را جرم انگاری می کند. سلطانی در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: کنفرانس ریاض که در عربستان سعودی برگزار می شود، پس از استجابت دعوت کاظمی برای حضور در آن و اثبات اينکه عادی سازی با رژیم صهیونیستی مورد بحث قرار گرفته خواهد شد نخست وزیر و به عنوان نقض قانون جرم انگاری عادی سازی که اخیراً در مجلس تصویب شده است، در داخل مجلس استجواب خواهد شد.

وی افزود: "نخست وزیر موقت با بسیاری از توافقات و قراردادهای خارجی موافقت کرده است در حالى كه  خارج از اختیارات محدود او است."

عضو مجلس توضیح داد که «قانون عادی سازی، برخورد با اسرائیل به هر نحوی را جرم انگاری می کند، حتی در رابطه با کشورهایی که سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در آن مستقر هستند».

با اشاره به اینکه «هر گونه تلاش برای ورود به روند عادی سازی مستلزم اعدام یا حبس ابد است».